Gå direkt till innehåll
Menigos hållbarhetsredovisning 2020

Pressmeddelande -

Menigos hållbarhetsredovisning 2020

Menigo arbetar mot den långsiktiga målsättningen att vara ett klimatneutralt företag. Under året har företaget bland annat överträffat sitt mål kring miljömärkt försäljning och tagit stora kliv mot målet att enbart sälja kött som kommer från besättningar där ansvarsfull antibiotikaanvändning tillämpas.

Arbetet redovisas i Menigos hållbarhetsredovisning som nu publiceras.

Det har varit ett utmanande år på många sätt. I början av året såg vi en växande restaurangmarknad och en allt större del av matkronan spenderades utanför hemmet, men då coronapandemin slog till fick besöksnäringen och våra kunder erfara ett historiskt försäljningstapp. Vi på Menigo har vidtagit flera åtgärder för att möta den minskade efterfrågan samt värna våra medarbetares och kunders hälsa och välmående, däribland hemarbete, förändrade leveransrutiner och korttidsarbete, säger Jonas Köhler VD Menigo.

Höjdpunkter ur Menigos hållbarhetsarbete 2020:

Produkten
Målet för 2021 är att säkra upp att allt kött hos Menigo kommer från besättningar där ansvarsfull antibiotikaanvändning tillämpas. Företaget har under året tagit stora steg, 70 procent av sortimentet av fågel-, gris-, nöt och lammkött kommer från besättningar där ansvarsfull antibiotikaanvändning tillämpas.

Partnern
Menigo har överträffat målet om att 20 procent av den totala försäljningen ska vara ekologisk eller miljömärkt, totalt ligger företaget på 22 procent. Bakom den positiva utvecklingen ligger företagets höga andel miljömärkt fisk och skaldjur, varm dryck, förbrukningsartiklar och mejeri.

Planeten
Menigo hade som mål att 80 procent av bränslet i egna lastbilar skulle vara förnybart 2020, utfallet landade på 79 procent.

Trots coronapandemin som innebar kraftigt minskade volymer nådde företaget nästan sitt mål för svinn, stort fokus har legat på sortimentsoptimering – att snabbt ställa om prognoser och sortiment.

Personen
En hälsosam och inkluderande arbetsmiljö är ett prioriterat område för Menigo. Under året har företaget lanserat personalstöd via Falck Healthcare, haft fokus på hälsa och välmående genom hälsoveckor och tävlingar, genomfört rehabutbildningar inom logistik och fortsatt arbeta för att öka andelen observationer för att på så sätt förebygga arbetsplatsolyckor.

En krissituation kan också öppna möjligheter för nya sätt att arbeta och tänka, ur ett hållbarhetsperspektiv så har vi bland annat lärt oss arbeta mer digitalt och minskat våra tjänsteresor. Speciellt stolt är jag över vårt svinnarbete, trotts minskad försäljning från en dag till en annan så har vi genom ändrade arbetssätt lyckats hålla svinnet på en låg nivå, avslutar Jonas Köhler VD Menigo.

Relaterade länkar

Ämnen


Menigo är helhetsleverantören för dig som är professionell inom mat och dryck. Vi levererar allt från färskvaror och frysta och torkade livsmedel, till utrustning och förbrukningsartiklar. Med Menigo får du allt du behöver till köket och matsalen - tillsammans hjälper vi dig att skapa goda och hållbara måltidsupplevelser.

Presskontakt

Johanna Jönsson

Johanna Jönsson

Presskontakt Kommunikatör Information och PR 072-142 79 88

Relaterat innehåll