Gå direkt till innehåll
Källa: shutterstock
Källa: shutterstock

Pressmeddelande -

Menigo minskar sitt uppmätta klimatavtryck med 27%

Menigo fortsätter ta steg mot en grönare framtid. Utöver att under året ha reducerat sina egna utsläpp som mäts årligen, har man fokus på samarbete i branschen såväl som i hela värdekedjan för att åstadkomma förändring på riktigt.

Trots ett turbulent år för den svenska livsmedelssektorn präglat av allt högre livsmedelspriser, har det ur ett hållbarhetsperspektiv varit ett framgångsrikt år. Särskilt stolt är jag över det engagemang som jag upplever på Menigo för dessa frågor, men också från vår amerikanska ägare Sysco. Genom att samlas runt hållbarhetsfrågor ur ett globalt perspektiv, kan vi lära och utvecklas av varandra för att ta ännu större kliv mot en mer hållbar framtid, säger Christoffer Carlsmose, Head of Corporate Sustainability Menigo.

Milstolpar i Menigos hållbarhetsarbete under året:

Mätbarhet ger kunden möjlighet att välja hållbart
För att underlätta för sina kunder att fatta medvetna och hållbara inköpsbeslut, har Menigo beslutat att klimatmärka samtliga livsmedelsprodukter i sitt sortiment. Genom att CO2 beräkna alla livsmedelsprodukter skapar företaget förutsättningar för att minska utsläppen i hela värdekedjan.

Minskar sitt uppmätta klimatavtryck med 27%
Menigo har framgångsrikt minskat sitt klimatavtryck jämfört med föregående år enligt företagets klimatbokslut. Det bland annat genom en övergång till mer hållbara drivmedel för lastbilar och tjänstebilar. Företaget har investerat i 10 eldrivna lastbilar till sin egen lastbilsflotta, och majoriteten av de externa åkeriernas lastbilar går idag på HVO, en omställning som Menigo varit pådrivande i. Även tjänstebilarna har under året byts ut, majoriteten körs idag på el.

Samverkan för att minska påverkan i hela branschen
Parallellt med att påverka sin egen verksamhet vill Menigo vara en del i branschens omställning. Därför medverkar företaget i en rad initiativ och forum som samlar branschföretag och andra intressenter som vill åstadkomma förändring. Under året anslöt Menigo till Hållbar livsmedelskedja där man enats om en färdplan för att skapa en hållbar livsmedelskedja till 2030.

Ny toppmodern anläggning i Göteborg
I linje med företagets hållbarhetsarbete bygger man ett nytt toppmodernt lager och kontor i Göteborg, där hållbarhetsaspekterna står i fokus. Hela fastigheten kommer vara miljöcertifierad enligt BREEAM-SE och nivå Excellent. Det bland annat genom en stomme helt i limträ, isobetong som isolermaterial i delar av bottenplattan, regnvatten som samlas upp för användning i spolning av toaletter och ny ruttplanering som kommer innebära att företaget sparar runt 800 000 körda kilometer om året.

Relaterade länkar

Ämnen


Menigo är helhetsleverantören för dig som är professionell inom mat och dryck. Vi levererar allt från färskvaror och frysta och torkade livsmedel, till utrustning och förbrukningsartiklar. Med Menigo får du allt du behöver till köket och matsalen - tillsammans hjälper vi dig att skapa goda och hållbara måltidsupplevelser.

Kontakter

Johanna Jönsson

Johanna Jönsson

Presskontakt Kommunikationschef Information och PR 072-142 79 88

Relaterat innehåll